Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce: Jana Matušíková, Heřmánkovice 272, 549 84, IČO: 01230590

Vaše soukromí je pro mě důležité. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chci informovat o tom, jakým způsobem shromažďuji, využívám, sdílím nebo ukládám vaše osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR").

Zpracování osobních údajů v případě použití chatovací aplikace Livechatoo

Na svém webu www.lambre-sleva.cz používám chatovací okno pro komunikaci.
Seznam zpracovávaných osobních údajů: email, jméno

Jméno a email vyplněné v chatovací aplikaci Livechatoo budou použity výhradně k odpovědím na otázky ze strany uživatele. V režimu offline odpovídám na email na vaše dotazy týkající se produktů, slev nebo registrace u firmy Lambre.

Osobní údaje jsou v aplikaci Livechatoo ukládány po dobu 6ti měsíců. Potom jsou smazány.

Některé z poskytovaných informací o uživateli, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému a pod., mohou být automaticky získány, pokud uživatel navštíví mé webové stránky.

Osobní údaje zpracovává také společnost: nolimit | DEVELOPERS, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika - provozovatel Livechatoo.

Zpracování osobních údajů v případě vyplnění registračního formuláře

Své údaje mi poskytujete za účelem vyřízení Vaší registrace na lambre.eu a www.lambreshop.cz a za účelem zaslání informačního e-mailu. Bez poskytnutí osobních údajů není možné registraci vytvořit.

Seznam zpracovávaných osobních údajů: email, jméno, telefon, datum narození, adresa

Vaše osobní údaje budu uchovávat po dobu nejdéle tří let.


Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: Matusikova@seznam.cz Do předmětu e-mailu napište: Odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu.


Prohlášení o používání cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

  • Cookie první strany (first party cookie) - jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
  • Cookie třetí strany (third party cookie) - jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

  • Krátkodobé (session cookie) - vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
  • Dlouhodobé (persistent cookie) - po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

  • Technické - první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies

Vymazání

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči - zpravidla bývá umístěno v "Historii" navštívených stránek.

Blokování

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Váš počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org